khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Bảo tồn, phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Bảo tồn, phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm  (18/12/2019)

  Năm 2019 là một năm đặc biệt, đánh dấu mốc 10 năm kể từ ngày Cù Lao Chàm chính thức được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh…
TIN NỔI BẬT