kiểm soát dịch nCoV

Ngành du lịch các địa phương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch nCoV

Ngành du lịch các địa phương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch nCoV  (02/02/2020)

Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã liên tục ban hành các văn bản và áp dụng nhiều biện pháp triển…
TIN NỔI BẬT