kỳ nghỉ lành mạnh

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho người dân

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho người dân  (29/04/2020)

(TITC) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch…
TIN NỔI BẬT