lần đầu

Lần đầu có hạng thương gia khi bay đến Côn Đảo

Lần đầu có hạng thương gia khi bay đến Côn Đảo  (18/09/2020)

Khách hạng thương gia được mang tối đa 25 kg hành lý ký gửi, nghỉ ngơi trong phòng chờ thương gia.  
TIN NỔI BẬT