làng văn hóa, Tam Đảo, phát triển du lịch

Vĩnh Phúc: Phát triển du lịch gắn với xây dựng làng văn hóa ở Tam Đảo

Vĩnh Phúc: Phát triển du lịch gắn với xây dựng làng văn hóa ở Tam Đảo  (29/12/2020)

Tam Đảo là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng với hệ thống các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể…
TIN NỔI BẬT