lễ giải hạn

Đồng bào Tày, Nùng làm lễ giải hạn đầu năm

Đồng bào Tày, Nùng làm lễ giải hạn đầu năm  (07/04/2020)

Lễ giải hạn đầu năm là một phong tục truyền thống của cộng đồng dân tộc Tày, Nùng nhằm xua đuổi cái xấu, cầu mong năm mới an lành, mọi…
TIN NỔI BẬT