miền đá Mèo Vạc

Điểm nhấn du lịch nơi miền đá Mèo Vạc (Hà Giang)

Điểm nhấn du lịch nơi miền đá Mèo Vạc (Hà Giang)  (24/06/2019)

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (DLCĐ) dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc) chứa đựng nét đặc trưng về kiến trúc nhà ở…
TIN NỔI BẬT