mở rộng thị trường

Quảng Ninh: Mở rộng thị trường du lịch phía Nam

Quảng Ninh: Mở rộng thị trường du lịch phía Nam  (24/11/2020)

Việc xúc tiến du lịch, nhất là mở rộng thị trường ở khu vực phía Nam là một trong những giải pháp để Quảng Ninh kích cầu, tạo mạng lưới…
TIN NỔI BẬT