mùa mưa

Đặt lọp rừng U Minh

Đặt lọp rừng U Minh  (02/08/2021)

Mùa mưa, khi con nước ngập rừng là thời điểm người dân U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) vào mùa đặt lọp bắt cá, rùa, rắn... Mùa lọp rừng U…
Độc đáo Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc

Độc đáo Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc  (10/07/2019)

Tết Mùa mưa (Dế khù chà) được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm, khi bắt đầu mùa mưa và lúa đã đến thì con gái. Dân bản…
TIN NỔI BẬT