ngoại thành Hà Nội

Đánh thức tiềm năng du lịch khu vực ngoại thành Hà Nội

Đánh thức tiềm năng du lịch khu vực ngoại thành Hà Nội  (24/06/2019)

Với 18 huyện, thị xã, ngoại thành Hà Nội được đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng du lịch, nhất là khu vực thuộc vùng văn hóa xứ Đoài,…
TIN NỔI BẬT