người Dao Lô Gang

Độc đáo đám cưới của người Dao Lô Gang (Thái Nguyên)

Độc đáo đám cưới của người Dao Lô Gang (Thái Nguyên)   (07/12/2020)

Lễ tơ hồng là một nghi lễ vô cùng độc đáo trong đám cưới của người Dao Lô Gang ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Nét độc đáo trong đám cưới người Dao Lô Gang

Nét độc đáo trong đám cưới người Dao Lô Gang  (03/07/2020)

Người Dao Lô Gang ở xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) hiện vẫn tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống. Được dự một đám cưới của người Dao Lô…
TIN NỔI BẬT