người Nam Bộ

Lễ Kỳ Yên của người Nam Bộ

Lễ Kỳ Yên của người Nam Bộ  (22/02/2021)

Hằng năm, từ giữa tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, hầu hết các đình, miếu tại các tỉnh Nam Bộ đều diễn ra Lễ Kỳ Yên. Đây không…
TIN NỔI BẬT