nhà sàn anh Kim Đồng

Khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng

Khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng   (22/02/2021)

Nhà sàn anh Kim Đồng - địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu nhi cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính…
TIN NỔI BẬT