Ðộc đáo sáo vầu

Ðộc đáo sáo vầu của người Mông xanh

Ðộc đáo sáo vầu của người Mông xanh  (20/04/2021)

Đồng bào Mông xanh ở Lào Cai có một loại nhạc cụ truyền thống độc đáo, đó là cây sáo vầu để dùng trong nghi lễ cưới hỏi. Gọi theo…
TIN NỔI BẬT