ống nứa

Vịt bầu lam ống nứa - Đậm đà dư vị Tây Bắc

Vịt bầu lam ống nứa - Đậm đà dư vị Tây Bắc  (26/11/2019)

Món ăn chế biến từ thịt vịt là một đặc sản truyền thống của vùng cao Tây Bắc. Trong số những món ăn như vịt luộc, quay, nướng, xáo thì…
TIN NỔI BẬT