phát huy sản phẩm

Phát huy sản phẩm riêng có, bản địa thúc đẩy du lịch ở Ninh Bình

Phát huy sản phẩm riêng có, bản địa thúc đẩy du lịch ở Ninh Bình  (16/10/2020)

Ngày 15/10, ngành Du lịch Ninh Bình vừa tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, thu hút hơn 200 đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông…
TIN NỔI BẬT