phát triển ngôn ngữ

Đẩy mạnh bảo tồn, phát triển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh bảo tồn, phát triển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số  (17/09/2021)

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ, với 54 dân tộc và khoảng hơn 90 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi cộng đồng dân tộc thiểu…
TIN NỔI BẬT