tháng 3

Hoạt động tháng 3 “Màu xanh tôi yêu” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoạt động tháng 3 “Màu xanh tôi yêu” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam  (02/03/2022)

Tháng 3 này, các hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mang chủ đề “Màu xanh tôi yêu” với nhiều hoạt động phong…
Nhiều hoạt động chào xuân tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động chào xuân tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  (02/03/2021)

Tháng 3, nhân các ngày kỷ niệm: Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế hạnh phúc 20/3, thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Ban Quản…
TIN NỔI BẬT