thành quả

Chương trình thực hiện và thành quả đạt được của du lịch Bến tre giai đoạn 2010-2019.

Chương trình thực hiện và thành quả đạt được của du lịch Bến tre giai đoạn 2010-2019.  (13/08/2019)

Du lịch Bến Tre được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; các hệ thống hạ tầng du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư;…
TIN NỔI BẬT