thương hiệu du lịch Sa Pa

Nâng cao chất lượng, thương hiệu du lịch Sa Pa

Nâng cao chất lượng, thương hiệu du lịch Sa Pa  (06/08/2020)

Chính quyền, doanh nghiệp, người dân thị xã Sa Pa đang nỗ lực nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu Du lịch quốc gia Sa Pa.
TIN NỔI BẬT