tốc độ tăng trưởng khách quốc tế

Việt Nam xếp thứ 7 trong các quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới

Việt Nam xếp thứ 7 trong các quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới  (07/02/2020)

(TITC)-Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vừa công bố Hàn thử biểu Du lịch thế giới bản tháng 1/2020 trong đó có danh sách các quốc gia hàng đầu…
TIN NỔI BẬT