tôn tạo Đền Mẫu Trịnh Tường

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đền Mẫu Trịnh Tường

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đền Mẫu Trịnh Tường  (04/01/2021)

Sáng 03/01, UBND huyện Bát Xát tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đền Mẫu Trịnh Tường.
TIN NỔI BẬT