triển khai thực hiện 2 đề án về văn hóa

Phú Lương (Thái Nguyên) triển khai thực hiện 2 đề án về văn hóa

Phú Lương (Thái Nguyên) triển khai thực hiện 2 đề án về văn hóa  (04/06/2021)

Chiều 02/6, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa…
TIN NỔI BẬT