trục du lịch

Quảng Nam: Thiết lập các “trục du lịch”

Quảng Nam: Thiết lập các “trục du lịch”  (03/07/2019)

Triển khai liên kết xác lập các trục du lịch trên địa bàn tỉnh tùy vào vị trí địa lý và sản phẩm đặc trưng là mô hình triển vọng…
TIN NỔI BẬT