tự hào dân tộc

Tăng cường quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế

Tăng cường quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế  (24/10/2023)

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) vừa ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong…
Triển lãm sách nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc

Triển lãm sách nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc  (03/02/2020)

Chiều 02/2, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển…
TIN NỔI BẬT