ví dặm

Về Cửa Lò ngồi thuyền đêm nghe ví dặm

Về Cửa Lò ngồi thuyền đêm nghe ví dặm  (16/04/2020)

Khi đến với Cửa Lò (Nghệ An) du khách không chỉ được đắm mình trong trong làn nước xanh mát, ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn cùng…
Về Cửa Lò (Nghệ An) ngồi thuyền đêm nghe ví dặm

Về Cửa Lò (Nghệ An) ngồi thuyền đêm nghe ví dặm  (05/06/2019)

Khi đến với Cửa Lò (Nghệ An) du khách không chỉ được đắm mình trong trong làn nước xanh mát, ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn cùng…
TIN NỔI BẬT