xây dựng Huế

Xây dựng Huế thành kinh đô áo dài

Xây dựng Huế thành kinh đô áo dài  (13/09/2021)

Theo TS. Phan Thanh Hải, xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài” thực ra là câu chuyện phục hưng một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản…
TIN NỔI BẬT