xuân Quản Bạ

Đất trời Xuân Quản Bạ - Hà Giang

Đất trời Xuân Quản Bạ - Hà Giang  (24/02/2021)

Tôi rời thành phố Hà Giang vào buổi sớm, đến địa phận Chum Vàng, Chum Bạc, cảnh sắc đã  không còn heo hút. Thấp thoáng những mái nhà nép mình…
TIN NỔI BẬT