ý kiến cộng đồng, Cố đo Huế

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế   (20/05/2020)

(TITC) Từ ngày 18/5 đến hết ngày 27/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch bảo…
TIN NỔI BẬT