Hành trang lữ khách

Lãng mạn văn hoá trà chiều ở Ðà Lạt (Lâm Đồng)

Lãng mạn văn hoá trà chiều ở Ðà Lạt (Lâm Đồng)  (28/03/2024)

Trà chiều (Afternoon tea) là một nét đẹp văn hóa nổi tiếng của người Anh. Người Anh bản địa vẫn thường nói vui “vào 3.30 chiều, mọi công việc ngưng lại để thưởng thức một tách trà”. Bắt nguồn từ…