Hoạt động của ngành

Du lịch Quảng Ngãi một vùng đất đầy hứa hẹn và hấp dẫn

Du lịch Quảng Ngãi một vùng đất đầy hứa hẹn và hấp dẫn  (17/06/2008)

Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải miền Trung với tổng diện tích tự nhiên là 5131km2. Phía Bắc giáp Quảng Nam, Nam giáp Bình Định, Tây Nam giáp tỉnh KonTum. Phía Đông giáp biển Đông với chiều dài…