MEDIA

Họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Ha Noi 2017