Nhìn ra thế giới

Du lịch Singapore tìm cách thu hút du khách nội địa

Du lịch Singapore tìm cách thu hút du khách nội địa  (06/12/2022)

Các nhà điều hành tour du lịch địa phương đang sáng tạo để cố gắng thu hút sự quan tâm của người Singapore, theo CNA.
TIN NỔI BẬT