Ðầu tư Du lịch

Quảng Ninh - Đánh thức tiềm năng du lịch biển

Quảng Ninh - Đánh thức tiềm năng du lịch biển  (26/05/2009)

Tại xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn), Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) vừa khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà Ngọc Vừng. Dự án có…
TIN NỔI BẬT