Ðầu tư Du lịch

Cơ hội mới để Khánh Hòa ''cất cánh''

Cơ hội mới để Khánh Hòa ''cất cánh''  (29/06/2022)

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là văn bản hoàn thiện thêm các căn cứ pháp lý để địa phương của “thủ…
TIN NỔI BẬT