Ðầu tư Du lịch

Trên 500 triệu đồng tu bổ các di tích ở Mỹ Đức –Hà Tây

Cập nhật: 10/04/2008 09:48:09
Số lần đọc: 3684
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây hiện có 201 di tích, trong đó có 87 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, 114 di tích chưa được xếp hạng.

Nhìn chung, các di tích đều được nhân dân giữ gìn, tu bổ và bảo vệ tốt. Một số xã đã đầu tư hàng tỷ đồng và nhiều công sức để tu bổ, giữ gìn di tích khang trang như đình Khê Bộ (Tuy Lai), đình Vĩnh Lạc (Mỹ Thành), đình chùa làng Phúc Lâm (Phúc Lâm). Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tiến hành khảo sát lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo vệ cho 6 di tích, gồm: Chùa Bạch Tuyết (Hùng Tiến), đình Mỹ Tiên (Bột Xuyên), đình, đền Lai Tảo (Bột Xuyên), đình An Đà (An Tiến), đình Vĩnh Xương Thượng, Vĩnh Xương Trung (Mỹ Thành).

Năm 2008, huyện Mỹ Đức đang triển khai hướng dẫn và giám sát việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích theo nguồn kinh phí xã hội hóa của tỉnh cho 4 di tích: Đình Vĩnh Lạc, đình Bèn, đền Kim Bôi, đình Đức Thụ với tổng số tiền là 90 triệu đồng; kiểm tra, khảo sát hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xin phép tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 2 di tích: Đình Khê Bộ (Tuy Lai), đình Chung (Phúc Lâm) với nguồn kinh phí địa phương tự huy động trên 500 triệu đồng./.

Nguồn: Báo Hà Tây

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT