Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Ba Bể phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật: 17/11/2020 10:57:17
Số lần đọc: 964
Huyện Ba Bể luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch ở địa phương; khuyến khích các dân tộc sinh sống tại vùng hồ đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, nhằm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.


Hát Then phục vụ du khách tại khu du lịch homestay hồ Ba Bể.

Huyện Ba Bể có các dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Dao, Mông cùng sinh sống tại các bản xung quanh khu vực hồ Ba Bể, hiện còn giữ gìn được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Nét văn hóa riêng của cộng đồng các dân tộc được tạo nên bởi nhiều yếu tố như: Những nếp nhà sàn, một số vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày, các công cụ lao động, sản xuất và nhạc cụ phục vụ lễ hội. Một số loại hình nghệ thuật dân gian như: Hát Then, đàn tính của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao, múa Khèn của dân tộc Mông. Ngoài ra, Ba Bể còn có lợi thế phát triển các loại hình du lịch như: Du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch tâm linh; du lịch lịch sử...

Với những lợi thế được thiên nhiên ban tặng, thời gian qua, lĩnh vực du lịch của huyện Ba Bể đã phát triển khá nhanh và đạt được một số kết quả quan trọng. Hệ thống các dịch vụ phục vụ du khách hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, tạo được những ấn tượng tốt đẹp, trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Nếu như năm 2015 có gần 50.000 lượt khách du lịch, thì năm 2019 đạt 85.300 lượt khách; doanh thu phí tham quan du lịch đạt hơn 3 tỷ đồng. Những kết quả đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn; đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển của huyện nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Bên cạnh những lợi thế, kết quả đạt được, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Ba Bể còn một số hạn chế như: Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, giao thông chưa thuận tiện; một số giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, trang phục... dần bị mai một, mất dần bản sắc văn hóa; việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng chưa đảm bảo mối quan hệ hài hòa. Nhiều giá trị văn hóa ở địa phương còn ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác thành các nghề truyền thống phục vụ du lịch cộng đồng...

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Lưu Quốc Trung cho biết: Để khắc phục những hạn chế, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng, trong thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện lồng ghép nhiệm vụ bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, sản phẩm, tài nguyên du lịch; xây dựng hình ảnh và thương hiệu, nhận diện du lịch địa phương gắn với bản sắc văn hoá riêng có của địa phương. Tích cực quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia các hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và khu vực. Tập trung phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch, ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch. Xây dựng các bản làng mẫu để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng làng nghề nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tích cực tuyên truyền, quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong lưu truyền văn hóa, văn nghệ, các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của dân tộc gắn với phát triển du lịch.../.

Quý Đôn

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục