Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường”

Cập nhật: 31/08/2020 08:31:41
Số lần đọc: 825
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 30/08/2020, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề cấp quốc gia “Việt Nam - Độc lập, Tự cường”, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường”. Ảnh: BTHCM

 Tham dự và cắt băng khai mạc trưng bày có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Tạ Quang Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Q. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
Đến tham dự trưng bày chuyên đề còn có đại diện các đại sứ quán: Liên bang Nga, CHND Trung Hoa, CHDCND Triều Tiên, CHDCND Lào...; Trung tâm Văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo đại diện: Vụ Tuyên truyền; Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí lãnh đạo đơn vị: Trung đoàn 375; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; Bảo tàng Phòng không - Không quân; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam; Bảo tàng Hà Nội,... Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bảo tàng; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đến dự và đưa tin về Triển lãm có các phóng viên thông tấn, báo chí; phát thanh truyền hình của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề. Ảnh: BTHCM

 

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, những hy sinh gian khổ của cả dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.
 
Nội dung Trưng bày chuyên đề gồm 05 phần:

Phần I: Đường tới độc lập, tự do

Nội dung phần trưng bày này điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược năm 1858 đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

 

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề: “Việt Nam - Độc lập, Tự cường”. Ảnh: BTHCM

 
Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, đi đến thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, phátxít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Phần II: Kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954)

Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ,  những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ: Giải quyết nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập. Trong giai đoạn (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, nêu cao tinh thần độc lập, tự do, quyết chiến, quyết thắng, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” nhất tề đứng lên thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, giành những thắng lợi vẻ vang, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Phần III: Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954 – 1975)

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đất nước bị chia cắt làm 2 miền. miền Bắc được hoàn toàn giải phóng; ở miền Nam, đế quốc Mỹ từng bước phá hoại Hiệp định Giơnevơ, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Đảng và Nhà nước lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Tại miền Bắc, nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu để khôi phục kinh tế - xã hội, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Ở miền Nam, nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần IV: Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 -1986)

Sau ngày giải phóng, cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất. Các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường đầu tư. Hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp được quan tâm xây dựng. Dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, nhưng trong vòng 10 năm (1975-1985), đất nước đã đạt được những thành tựu bước đầu.
Hòa bình chưa được bao lâu, Việt Nam lại phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài. Với tinh thần độc lập, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh ngoại xâm quy mô lớn ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.  

Phần V: Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 – 2020)

Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội ngày càng trở nên năng động và có những bước chuyển mình kỳ diệu, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm. Sự chuyển đổi đã giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy và phát huy được nguồn lực của các thành phần kinh tế, mở ra cơ hội phát triển cho các ngành nghề - lĩnh vực, cơ hội làm giàu cho mỗi người Việt Nam, vì sự phồn vinh của đất nước.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày chuyên đề: “Việt Nam - Độc lập, Tự cường”. Ảnh: BTHCM

 

Phát huy thế và lực của đất nước sau khi thực hiện Đổi mới Việt Nam đã chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam đặt ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hoá thị trường, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng đảm bảo, vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày một tăng cao.
Nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem về chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với hàng nghìn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.
Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 30/8/2020.

Phòng Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT