Non nước Việt Nam

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật: 25/05/2022 05:49:50
Số lần đọc: 720
Ngày 24/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi động thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.  


Một lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng Ê Đê cho trẻ em ở các buôn làng Đắk Lắk.

Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA) Hàn Quốc viện trợ 25.042 USD, tương đương 568.960.000 đồng; phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Ê Đê và người M’nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời tạo động lực để phát triển đời sống kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá và lựa chọn các địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án đạt được các kết quả tối ưu nhất.

Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động, chi tiêu và tiến độ của dự án nhằm đạt được các đầu ra của dự án; xây dựng kế hoạch giám sát, giám sát và quản lý kết quả dự án dựa trên các tiêu chí dành cho từng hoạt động và các báo cáo kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk .

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện dự án thông qua các hình thức như: Tổ chức lớp truyền dạy đánh cồng chiêng; cấp chiêng và trang phục truyền thống; phục dựng các nghi lễ truyền thống và sưu tầm một số bài chiêng trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống để tư liệu hóa làm cơ sở bảo tồn và truyền dạy…

Trước đó, vào ngày 22/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” bằng hình thức trực tuyến. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 tại các huyện Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và Cư M’gar.

Nguyễn Công Lý

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 24/5/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT