Non nước Việt Nam

Chuẩn bị xem xét ghi danh Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

Cập nhật: 28/03/2023 15:53:54
Số lần đọc: 521
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hồ sơ đề nghị ghi danh Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà vào Danh mục Di sản thế giới sẽ được Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO chính thức xem xét tại kỳ họp tháng 9 tới.

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm hơn 360 đảo, trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Tháng 9-2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, tổ chức trên đã dự thảo quyết định, trình Ủy ban Di sản thế giới, khuyến nghị Việt Nam: Xem xét nối dài Vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà, đáp ứng các tiêu chí ghi danh. Sau thời gian bổ sung, củng cố, đến nay hồ sơ đã được hoàn thiện theo các tiêu chí UNESCO công nhận, đồng thời bổ sung tiêu chí đa dạng sinh học.

Việc đề cử Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới nhằm gìn giữ, bảo tồn, duy trì giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau. Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản thế giới trước hết sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Cát Bà, đồng thời góp phần quảng bá và nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, thu hút các lĩnh vực đầu tư kinh tế sinh thái.

Nguyễn Thanh

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 28/03/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT