Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật: 19/01/2024 17:04:46
Số lần đọc: 771
(TITC) - Sáng ngày 19/01, Đảng ủy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ảnh: TITC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2023 có nhiều khó khăn thách thức, toàn Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trong đó công tác xây dựng đảng, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được đánh giá cao. Hội nghị ngày hôm nay tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý để hoàn thiện báo cáo chính trị, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, vướng mắc, từ đó đề ra định hướng, giải pháp để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ cấp trên giao.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Văn Siêu - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Nổi bật là: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp với các chủ trương lớn của Đảng về kinh tế, chính trị,  xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đất nước được đưa ra; các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); sự kiện ra mắt cuốn sách ”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bộ VHTTDL có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam và 78 năm ngày truyền thống văn hóa Việt Nam...

Đồng chí Hà Văn Siêu - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình bày báo cáo. Ảnh: TITC

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, các khó khăn về chính sách cho du lịch dần được tháo gỡ, hoạt động du lịch từng bước được hồi phục; doanh nghiệp du lịch tích cực hoạt động trở lại, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng nhanh trên công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google... Đây là những tín hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ VHTTDL, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trước đây là Tổng cục Du lịch) vừa tập trung tham mưu chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, vừa triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng đảm bảo công tác quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp; triển khai các hoạt động phục hồi và xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tiếp tục đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch...

Đồng chí Vũ Văn Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: TITC

Năm 2023, ngành du lịch đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12 - 13 triệu lượt) của năm 2023. Lượng khách du lịch nội địa đạt 108,2 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch đạt 678,3 nghìn tỷ đồng, vượt 4,35% so với kế hoạch.

Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; tham mưu Bộ trưởng ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục triển khai xây dựng Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành du lịch, Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TITC

Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai và thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2024, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu tham dự.

Năm 2023, trong bối cảnh ngành văn hóa, thể thao, du lịch gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn đảng viên Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực, tập trung triển khai nhiệm vụ, hoàn thành tốt các công việc chuyên môn cũng như công tác đảng. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành các chương trình hành động năm 2024, vì vậy đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đề nghị, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2024; cùng với đó tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; xây dựng các chương trình hành động; tăng cường phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn các ý kiến của đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL và cho biết Đảng bộ sẽ tiếp thu, đưa vào kế hoạch năm 2024 để triển khai thực hiện. Đồng thời khẳng định Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong Nghị quyết toàn khóa cũng như nội dung nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ VHTTDL và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Năm 2023, toàn Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Hội nghị ngày hôm nay đã tập trung trao đổi, thảo luận, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, bên cạnh việc phát huy những thành tích trong năm 2023 Đảng bộ cũng chỉ ra những khó khăn và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức để từ đó thực hiện tốt hơn nữa công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng bộ cấp trên giao cũng như kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2024.

Đảng ủy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng Quản lý lưu trú du lịch và Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2023

Các đảng viên vinh dự nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 19/01/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT