Tin tức - Sự kiện

Giảm 50% phí thẩm định cấp Giấy phép lữ hành quốc tế, nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết năm nay

Cập nhật: 03/07/2024 09:54:55
Số lần đọc: 910
(TITC) - Ngày 28/6/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Theo đó, Thông tư số 43/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Đồng thời giảm phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC.

Xem chi tiết văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 03/7/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT