Hoạt động của ngành

Hà Nội hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố

Cập nhật: 24/11/2021 10:24:13
Số lần đọc: 751
(TITC) - Sáng ngày 23/11, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị “Phổ biến, hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch vùng, địa phương năm 2021”.  

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu (Ảnh: TITC)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và cũng là điểm du lịch hấp dẫn, quan trọng của cả nước. Việc phát triển du lịch chất lượng cao tại Hà Nội là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển ngành du lịch Thủ đô.

Thời gian qua, công tác quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như: chủ động triển khai xây dựng khung dữ liệu và thông tin cơ bản liên quan đến điểm đến theo 5 loại hình: du lịch di sản - di tích, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch thể thao - vui chơi giải trí và du lịch nông nghiệp; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định báo cáo UBND Thành phố quyết định công nhận đối với 21 khu, điểm du lịch cấp thành phố. Tuy nhiên thực trạng hoạt động tại các khu du lịch và điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay còn hạn chế, bất cập về công tác quy hoạch, hạ tầng cơ sở vật chật kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quảng bá…

Triển khai Nghị quyết 06 ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 207 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết 06, Thành phố đã xác định các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo Sở Du lịch tham mưu nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá khu, điểm du lịch chất lượng cao trên cơ sở các quy định pháp luật và phù hợp với thực tế Thành phố.

Năm 2018, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch 123/KH-SDL về việc triển khai xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá khu, điểm du lịch chất lượng cao. Bộ tiêu chí là căn cứ để Thành phố Hà Nội đánh giá mức chất lượng của các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thủ đô và là cơ sở để định hướng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý các điểm đến du lịch trong việc nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch, phấn đấu đạt được mức khu, điểm du lịch chất lượng cao của Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Theo đó, Bộ tiêu chí của du lịch Hà Nội được xây dựng trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch theo Quyết định 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có mức phổ quát cao, được áp dụng để đánh giá bao quát tất cả các điểm đến du lịch.

Bộ tiêu chí của du lịch Hà Nội được xây dựng với 6 nhóm tiêu chí lớn để đánh giá, bao gồm: (1) Tài nguyên du lịch; (2) Sản phẩm và dịch vụ; (3) Quản lý điểm đến; (4) Cơ sở hạ tầng; (5) Sự tham gia của cộng đồng địa phương; (6) Mức độ hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến; tương ứng với 31 tiêu chí đối với khu du lịch (26/31 tiêu chí bắt buộc và 5/31 tiêu chí khuyến khích) và 28 tiêu chí đối với điểm du lịch (20/28 tiêu chí bắt buộc và 08 tiêu chí khuyến khích).

Các tiêu chí này đều có các thang điểm rõ ràng để xác định khu, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo tính khoa học trong quá trình đánh giá cũng như giúp các khu, điểm du lịch có thể tự đánh giá thực trạng của đơn vị, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến phù hợp trong tương lai.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục