Hoạt động của ngành

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật: 22/02/2019 09:03:41
Số lần đọc: 840
Các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tham gia hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn 2019-2022. 

Theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 -2022, 13 điểm được hỗ trợ kinh phí, gồm: Huyện Bác Ái (Làng du lịch sinh thái dân tộc thôn Bố Lang, Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 1, Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 2); Huyện Ninh Hải (Làng du lịch thôn Vĩnh Hy, Làng du lịch thôn Cầu Gãy, Làng Nho thôn Thái An thuộc xã Vĩnh Hải); Huyện Ninh Phước (Hợp tác xã làng nghề gốm Bàu Trúc; Hợp tác xã làng nghề dệt Chung Mỹ; Hợp tác xã làng nghề dệt Mỹ Nghiệp; Vùng rau an toàn, thôn Nam Cường, xã An Hải; Vùng Nho an toàn, thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Vùng Nho an toàn, thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận); Huyện Ninh Sơn (Vùng cây ăn trái xã Lâm Sơn).

Các địa điểm trên sẽ được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ du lịch cộng đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sàn, xây dựng nhà vệ sinh, cải tạo cảnh quan, lắp đặt hệ thống thu gom rác thải, các biển báo chỉ dẫn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng làm du lịch và hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch.

Phát triển du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch hấp dẫn đang được du khách ưa chuộng và phát triển mạnh trên toàn cầu. Bởi nó là phương thức du lịch do cộng đồng sở hữu, quản lý, hoạt động vì cộng đồng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: Nâng cao trình độ dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện giao lưu hiểu biết văn hóa - xã hội giữa các dân tộc, các vùng miền; giữ gìn môi trường; tăng giá trị hàng hóa sản xuất tại địa phương; tạo nhiều cơ hội việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Thời gian gần đây, du lịch cộng đồng ở Ninh Thuận đang bước đầu hình thành và phát triển. Tham gia vào du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, du khách không chỉ hòa vào không gian sống và sinh hoạt của người dân vùng đồng bào dân tộc mà còn được trải nghiệm với các hoạt động thường ngày của người dân nơi đây như: Thu hoạch/thưởng thức trái cây vườn cây ăn quả Lâm Sơn, nho Ba Mọi, nho Thái An; chiêm ngưỡng các vũ điệu dân gian Chăm, Raglay; trải nghiệm thao tác dệt thổ cẩm, nặn gốm Chăm; thưởng thức văn hóa ẩm thực Chăm, Raglai… loại hình du lịch cộng đồng ở Ninh Thuận đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của khách du lịch đến đây.

 

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục