Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật: 01/03/2023 10:18:10
Số lần đọc: 495
(TITC) - Chiều ngày 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL (Ảnh: TITC)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 521 điểm cầu trên cả nước với hơn 28.400 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Bộ VHTTDL có hơn 300 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 -1/2/2023), Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL (Ảnh: TITC)

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách đã hệ thống và tổng kết lại thành quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, cuốn sách phản ánh giá trị tư tưởng, quan điểm và bài học rút ra dựa trên lý luận và thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: “phòng là cơ bản, lâu dài, chống là cấp bách, thực tế”; “chống tham nhũng, tiêu cực phải không nghỉ, không ngừng”…

Trong cuốn sách, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng chống tham nhũng tiêu cực: Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; Chú trọng công tác cán bộ; Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; Tăng cường kiểm soát và quản lý; Phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực; Gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Sự phù hợp của các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình của Việt Nam. Tổng Bí thư cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian tới: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng tiêu cực; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vững mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 521 điểm cầu (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, xuyên suốt cuốn sách là cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, luôn trăn trở, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước, là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo, luôn đau đáu, kiên trì, nhất quán, quyết tâm đấu tranh không ngừng nghỉ với tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, từ đó xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, chí công vô tư.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/02/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT