Tin tức - Sự kiện

Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về các giải pháp nhằm tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023

Cập nhật: 03/11/2023 10:55:41
Số lần đọc: 626
(TITC) - Sáng ngày 02/11, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17/10/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL về giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, Nghị quyết 35-NQ/BCSĐ đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành trên các lĩnh vực VHTTDL trong 9 tháng đầu năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đồng thời, nghiêm túc làm rõ những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Các nhiệm vụ, giải pháp cần đưa ra 2 nội dung: Giải pháp triển khai, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; Giải pháp trọng tâm, có tính chất đột phá nhằm tăng tốc và về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Về những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành ngành văn hóa, thể thao và du lịch đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, đóng góp thiết thực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp "từ sớm", "từ xa" với địa phương trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức các sự kiện lớn của ngành theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn và tạo sức lan tỏa lớn, kiên định mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa cơ sở thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, thể thao và du lịch diễn ra sôi động trong cả nước, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thể thao Việt Nam đã đạt được những dấu ấn quan trọng trên đấu trường quốc tế, lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á - ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã đạt chỉ tiêu trên mốc trung bình đề ra.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Du lịch Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 có sự tăng tốc, đạt những kết quả rất tích cực. Bộ VHTTDL đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Tuy nhiên, ngành VHTTDL vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế và điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Để vượt qua những khó khăn đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã nhấn mạnh về các giải pháp nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Theo đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, năng động, sáng tạo và đảm bảo sự đoàn kết, ổn định nội bộ của đơn vị nhằm tạo động lực, nỗ lực tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Về giải pháp trọng tâm, có tính chất đột phá nhằm tăng tốc và về đích một các toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các cấp ủy đảng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường công tác hoàn thiện thể chế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã đăng ký theo Kế hoạch năm 2023 của các đơn vị; báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo xử lý, không để xảy ra tình trạng nợ đọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TITC

Khẩn trương phối hợp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm hoàn thành việc thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội theo đúng tiến độ.

Khẩn trương tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong Quý IV năm 2023, tạo cơ sở để Bộ VHTTDL triển khai và hoạch định chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham mưu nội dung trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp lớn ngành du lịch nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tiếp thu các đề xuất, giải pháp đẩy nhanh phục hồi phát triển du lịch hiệu quả; tạo động lực cho việc tăng tốc và về đích hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong 03 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tập trung việc quản lý, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả các nguồn lực của Bộ VHTTDL. Quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch năm 2023.

Đồng thời, tập trung rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự Đảng về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới". Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết. Đồng thời, xác định vị trí của năm 2024 là năm hết sức quan trọng, có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tập trung nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc của cả nhiệm kỳ.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh: TITC

Ngành Du lịch điều chỉnh tăng mục tiêu đón khách quốc tế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Thời gian vừa qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, ngành Du lịch đã chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức, tạo đột phá trong phục hồi và phát triển du lịch. Kết quả lượng khách du lịch quốc tế 10 tháng đầu năm đã vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Trên cơ sở đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 tăng từ 8 triệu lượt lên 12-13 triệu lượt. Cụ thể đến hết tháng 10/2023, tổng số khách du lịch quốc tế đã đạt 9.997.928 lượt khách, đạt 76,9% so với mục tiêu đã điều chỉnh (13 triệu lượt) của năm 2023. Du lịch nội địa tiếp tục là “bệ đỡ, nền tảng” của toàn ngành với số lượng 98,7 triệu lượt khách; tương đương 96,7% kế hoạch năm 2023.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trì một số Hội nghị quan trọng như: Hội nghị toàn quốc về Du lịch, Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và sắp tới là Hội nghị về phát triển du lịch với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”.

Đồng thời triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn cho cơ quan quản lý du lịch ở địa phương, doanh nghiệp, người dân chấp hành các quy định trong tổ chức kinh doanh, quản lý hoạt động phát triển du lịch.

Các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra sôi động trong cả nước tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi cả hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Chính sách về visa đã có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách du lịch. Hệ thống sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, đa dạng, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên thì tỷ lệ phục hồi lượng khách du lịch quốc tế còn thấp so với năm 2019; Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch chưa đảm bảo yêu cầu về tần suất, độ phủ tới các thị trường trọng điểm, chưa tổ chức được các hoạt động xúc tiến du lịch quy mô và tầm vóc quốc gia; Sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn đối với một số thị trường khách du lịch trong bối cảnh mới; Công tác quản lý điểm đến để xảy ra hiện tượng tăng giá dịch vụ, giá vé máy bay, nhất là trong các dịp lễ tết, chèn ép khách du lịch.

Vì vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng giao, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quyết tâm tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/BCSĐ; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ và Công văn số 4573/BVHTTDL-VP ngày 26/10/2023 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Đồng thời tập trung tham mưu, triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá như: Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực du lịch của địa phương; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Cụ thể hoá và xây dựng kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được nêu trong Nghị quyết 35-NQ/BCSĐ. Khẩn trương hoàn thiện nội dung tổ chức Hội nghị về phát triển du lịch với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đi vào nề nếp, hiệu quả.

Huy động sự tham gia tích cực của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến Du lịch Việt Nam cả ở trong và ngoài nước với quy mô lớn, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên các nền tảng số và mạng xã hội. Tập trung truyền thông rộng rãi chính sách visa mới được ban hành.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, cùng với những chủ trương, định hướng chính xác, kịp thời của Ban Cán sự Đảng Bộ, tập thể Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị:

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt. Ảnh: TITC

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa. Ảnh: TITC

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ VHTTDL Lê Hồng Phong. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 02/11/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT