Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Nghệ An (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:06
Số lần đọc: 617

 (Mã vùng: 84-238)

Mường Thanh Luxury Sông Lam *****   
13 Quang Trung, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3737 666        Fax: 3737 789
Email: 
info@songlam.muongthanh.vn
Website: www.songlam.muongthanh.vn
Vinpearl Discovery Cửa Hội ***** 
Đường Bình Minh, P. Nghi Hải, TX. Cửa Lò
Tel: 8764 999       Fax: 8764 999
Email: res.VPDSCH@vinpearl.com
Website: www.vinpearl.com/vinpearl-discovery-cua-hoi/
Sài Gòn - Kim Liên ****   
25 Quang Trung , P. Quang Trung, TP. Vinh
Tel: 3838 899         Fax: 3838 898
Email: sgklna@saigonkimlien.com.vn
Website: www.saigonkimlien.com.vn
Summer Cửa Lò  **** 
268 Bình Minh, P. Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò
Tel: 3998 998       
Email: sale@summercualo.com
Website: summercualo.com
Sài Gòn - Kim Liên Resort ****   
212 Bình Minh, P. Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò
Tel: 3952 899         Fax: 3952 898
Email: resort@saigonkimlien.com.vn
Website: www.saigonkimlien.com.vn
Mường Thanh Grand Cửa Lò  ****  
232 Bình Minh, P. Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Tel: 3948 666       Fax: 3957 567
Email: info@cualo.muongthanh.vn
Website: www.grandcualo.muongthanh.com
Mường Thanh Holiday Con Cuông  ****  
Khối 2, Thị trấn Con Cuông, H. Con Cuông
Tel: 3730 555       Fax: 3939 395
Email: info@concuong.muongthanh.vn
Website: www.holidayconcuong.muongthanh.com
Mường Thanh Grand Hoàng Mai  ****  
Khối Bắc Mỹ, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai
Tel: 3866 555       Fax: 3866 333
Email: info@hoangmai.muongthanh.vn
Website: www.grandhoangmai.muongthanh.com
Mường Thanh Luxury Diễn Lâm  ****  
Quốc lộ 48, xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu
Tel: 3998 899       Fax: 3607 888
Email: info@dienlam.muongthanh.vn
Website: www.luxurydienlam.muongthanh.com
Mường Thanh Grand Phương Đông  ****  
2 Trường Thi, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3562 299       Fax: 3562 562
Email: info@phuongdong.muongthanh.vn
Website: www.grandphuongdong.muongthanh.com
Vinh Plaza  ****  
3 Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP. Vinh
Tel: 3969 666       Fax: 3969 688
Email: vinhplazahotel@gmail.com
Website: www.vinhplazahotel.com.vn
Sao Mai  ***  
Đường Lê Nin, P. Hưng Dũng, TP. Vinh
Tel: 3737 777       
Email: saomaihotelvinh@gmail.com
Website: saomaihotelvinh.com
Đức Tài  ***  
Khối 5, Thị trấn Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu
Tel: 3865 999       
Email: contact@ductai.com.vn
Website: https://ductai.com.vn
Công đoàn Cửa Lò  ***  
206 Bình Minh, P. Thu Thuỷ, TX. Cửa Lò
Tel: 3949 802       Fax: 3824 111
Email: kscongdoancualo@gmail.com
Website: www.khachsancongdoancualo.com.vn
Duy Tân Vinh  ***  
9C Phượng Hoàng, P. Trung Đô, TP. Vinh
Tel: 3383 090       Fax: 3383 098
Email: duytanvinhhotel@vnn.vn
Website: www.duytanhotel.com.vn
Hữu Nghị  ***  
74 Lê Lợi, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3844 633       Fax: 3842 813
Email: kshuunghina@gmail.com
Website: www.huunghina.com.vn
Mường Thanh Vinh  ***  
1 Phan Bội Châu, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3535 666       Fax: 3535 789
Email: sales@vinh.muongthanh.vn
Website: www.vinh.muongthanh.com
Mường Thanh Thanh Niên  ***  
74 Lê Hồng Phong, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3508 686       Fax: 3588 787
Email: info@tnvinh.muongthanh.vn
Website: www.thanhnienvinh.muongthanh.com
Mường Thanh Cửa Đông  ***  
16 Nguyễn Phong sắc, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3965 666       Fax: 3691 691
Email: info@cuadong.muongthanh.vn
Website: http://cuadong.muongthanh.com
Media  ***  
7 Nguyễn Trãi, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3514 766       Fax: 3514 648
Email:  khachsanmedia@gmail.com
Website: www.media-hotel.com
Blue Wave Cửa Lò  ***  
Hoàng Văn Tâm, P. Nghi Hương, TX. Cửa Lò
Tel: 8716 666       
Email: info@bluewavehotel.com.vn
Website: http://bluewavehotel.com.vn
Lam Giang  ***  
43 Quang Trung, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3831 718       
Email:  khachsanlamgiang@gmail.com
Website: http://lamgianghotel.com
Beijing  ***  
110 Mai Hắc Đế, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh
Tel: 3548 888       Fax: 3595 479
Email:  nam.beijing@gmail.com
Thái Bình Dương  ***  
226 Bình Minh, P. Nghi Thu, TX. Cửa Lò
Tel: 3824 301       Fax: 3824 692
Email:  ksthaibinhduong226@gmail.com
Thượng Hải  ***  
26 Lê Lợi , P. Hưng Bình, TP. Vinh
Tel: 3589 486       Fax: 3589 487
Email:  thuonghaivinhhotel@gmail.com
Website: http://thuonghaivinhhotel.com
Xanh  ***  
282 Bình Minh, P. Nghi Hương, TX. Cửa Lò
Tel: 3949 595       Fax: 3824 658
Email:  greenhotelcualo@gmail.com
Website: www.greenhotelnghean.com.vn
Avatar  ***  
28 Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Bình, TP. Vinh
Tel: 3531 999       
Email:  m.avartahotel@gmail.com
 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Nghệ An

Cùng chuyên mục