Non nước Việt Nam

Khai hội đình Lục Nà (Bình Liêu – Quảng Ninh)

Cập nhật: 21/02/2019 08:42:56
Số lần đọc: 1181
Sáng 20/2, huyện Bình Liêu đã tổ chức lễ khai hội đình Lục Nà năm 2019. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu diễn ra trong 2 ngày 16, 17 tháng giêng hằng năm.


Lễ rước thành hoàng Hoàng Cần quanh đình Lục Nà.

 

Đình Lục Nà là công trình văn hoá được cộng đồng người Tày ở xã Lục Hồn xây dựng để thờ người anh hùng của đất Bình Liêu - Thành hoàng Hoàng Cần đã có công lao trong chống giặc phương Bắc đến xâm lăng đất nước ta, bảo vệ non sông bờ cõi. Đình cũng là nơi thờ các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa.

 

Lễ hội đình Lục Nà cũng là điểm hẹn văn hóa đầu xuân, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của cộng đồng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu. Kể từ khi được phục dựng (năm 2006), hằng năm huyện Bình Liêu đều tổ chức Lễ hội đình Lục Nà theo nghi thức lễ hội truyền thống.

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức rước sắc phong từ sân đình đi quanh thôn Bản Cáu, trở lại sân đình, đánh trống khai hội và tổ chức lễ tế thần. Phần hội diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như thi hát then - đàn tính, hát soóng cọ, hát sán cố; các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đánh quay, kéo co, ném còn, nhảy bao bố...

Lễ hội đình Lục Nà được tổ chức hằng năm nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn./.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT