Hoạt động của ngành

Liên kết, hợp tác phát triển du lịch góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Cập nhật: 05/08/2022 14:30:48
Số lần đọc: 505
Hội đồng Dân tộc và Viện Kinh tế, Văn hóa thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc” nhằm trao đổi, thảo luận cơ sở lý luận và thực tiễn trong liên kết phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào DTTSMN tại các tỉnh chiến khu Việt Bắc nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung.


Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: QH

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định Việt Nam có 7 vùng du lịch, trong đó chiến khu Việt Bắc là khu vực gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang.

Với bề dày truyền thống lịch sử cách mạng hào hung, chiến khu Việt Bắc lưu giữ hệ thống hơn 1000 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, cùng các di tích cách mạng với các địa danh gắn liền với lịch sử của Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, có giá trị ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, các giá trị văn hóa đặc sắc trong đời sống, văn hóa, tín ngưỡng chiến khu Việt Bắc khiến khu vực này càng thêm hấp dẫn. Đồng thời nhấn mạnh, những giá trị đặc sắc đó đang được thế hệ sau bảo tồn, gìn giữ phát huy và ngày càng đóng vai trò, chiếm vị thế quan trọng trong đời sống văn hóa xã hội đặc biệt, đối với ngành du lịch thì những giá trị này đã và đang trở thành một nguồn lực to lớn để khai thác phát triển du lịch, đóng góp vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, từ đó phát triển kinh tế - xã hội đồng bào các dân tộc miền núi tại các tỉnh chiến khu Việt Bắc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, Hội thảo nhằm kêu gọi trí tuệ để đại diện các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia, các đơn vị, tổ chức liên quan đóng góp sáng kiến, ý tưởng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc để phát triển du lịch nói riêng và bào tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số nói chung, góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi” tại các tỉnh chiến khu Việt Bắc.

Tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng cao

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cho biết, trong những năm quam du lịch 6 tỉnh chiến khu Việt Bắc đã đạt được những kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng khá cao cùng với sự hinh thành một số địa bàn du lịch trọng điểm, đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng cũng như phát triển chung của cá nước.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry chỉ rõ, du lịch vùng chiến khu Việt Bắc thời gian qua phát triển chủ yếu dựa vào việc khai thác các tài nguyên du lịch sẵn có của mỗi địa phương, việc thu hút vốn đầu tư chủ yếu dựa vào phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và ăn uống. Các sản phẩm du lịch chưa được đầu tư nhiều, nên còn khá đơn điệu và trùng lặp ở nhiều địa phương, thiếu dịch vụ bổ sung; công tác liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cho rằng, muốn liên kết, hợp tác có hiệu quả trong phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc, trước hết việc liên kết, hợp tác giữa các tỉnh trong nội vùng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Việc liên kết, hợp tác này trước hết nhằm phát huy được các lợi thế so sánh của mỗi địa phương về tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời bổ sung khắc phục cho nhau những hạn chế, tồn tại…

Thông qua việc liên kết, hợp tác sẽ làm phong phú và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng cao cho toàn vùng. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry đã đề xuất một số định hướng cho hoạt động liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử cách mạng vùng chiến khu trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, đại diện 6 tỉnh chiến khu Việt Bắc đã báo cáo thực trạng, quan điểm và định hướng phát triển du lịch của từng tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di tịch lịch sử. Một số địa phương chia sẻ kinh nghiệm cũng như đúc rút bài học kinh nghiệm cho liên kết phát triển du lịch.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như nhân lực du lịch trong vùng còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; hoạt động liên kết giữa các địa phương trong vùng còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả nên năng lực cạnh tranh còn thấp và không phát huy được tổng thể lợi thế về tài nguyên để phát triển du lịch. Hoạt động đầu tư mới chỉ tập trung ở một số địa bàn có điều kiện tương đối phát triển và đang có lượng khách lớn. Nhiều địa bàn có tiềm năng du lịch hấp dẫn nhưng chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng du lịch.

Các đại biểu cũng chỉ ra nguyên nhân chính của những tồn tại nêu trên là do chưa khơi dậy, khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh; chưa có sự liên kết mạnh mẽ để phát triển du lịch giữa các địa phương trong và ngoài khu vực. Việc liên kết này là rất phù hợp và tạo nhiều cơ hội để phát triển du lịch do vị trí địa lý tiếp giáp cận kề, giao thông kết nối thuận tiện, sản phẩm du lịch bổ trợ cho nhau.

Từ đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc như phối hợp trong chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xúc tiến quảng bá điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch cho vùng chiến khu Việt Bắc thông qua việc quảng bá hình ảnh du lịch của vùng chiến khu Việt Bắc ra quốc tế. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch…), với các cơ quan đại diện ngoại giao, truyền thông hàng không, công ty lữ hành lớn trong nước và ngoài nước để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của mỗi địa phương và toàn vùng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đồng thời các ý kiến cũng đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để liên kết phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc./.

Bảo Trân

 

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 10/8/2022

Cùng chuyên mục