chiến khu Việt Bắc

Qua những miền di sản Việt Bắc

Qua những miền di sản Việt Bắc  (22/09/2023)

Chiến khu Việt Bắc xưa gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lạng Sơn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp đây là an…
Đẩy mạnh khai thác tiềm năng và tăng cường liên kết trong phát triển du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng và tăng cường liên kết trong phát triển du lịch vùng Chiến khu Việt…  (29/04/2023)

(TITC) - Ngày 28/4/2023, tại Tuyên Quang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, UBND tỉnh Tuyên Quang và Viện Kinh tế Văn hóa tổ chức hội thảo “Tiềm năng,…
 Liên kết, hợp tác phát triển du lịch góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Liên kết, hợp tác phát triển du lịch góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống…  (05/08/2022)

Hội đồng Dân tộc và Viện Kinh tế, Văn hóa thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển…
Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc

Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc  (03/08/2022)

(TITC) - Sáng ngày 02/8/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học…
TIN NỔI BẬT